Parkingu

PARKIMI NË ÇDO KOHË, PËR KËDO

Premium Residence ofron një zgjidhje të përshtatshme për parkim në zemër të qytetit. Në mënyrë që të lehtësojmë jetesën tuaj, kemi ndërtuar një parking nëntokësor dhe një parking mbi tokë me një sipërfaqe prej rreth 18,000 m2. Këto dy parkinge ofrojnë vende të përbashkëta parkimi në katin përdhes dhe në nivelin bodrum -1, për të plotësuar nevojat e qytetarëve për parkim të sigurt dhe të rehatshëm. Në katin përdhes, banorët dhe vizitorët kanë në dispozicion 190 vende parkimi, së bashku me 7 vende të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara. Në nivelin e bodrumit -1, janë ofruar 337 vende parkimi, së bashku me 11 vende të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara. Kjo garanton se parkimi në Premium Residence do të jetë i lehtë, i sigurt dhe i përshtatshëm për të gjithë qytetarët.
SIGURI KAMERASH
100%
SIGURI CIVILE
100%
akses të përshtatshëm
3 hyrje nga kompleksi 100%
Kati përdhesor i ofron banorëve dhe vizitorëve 190 vende parkimi, së bashku me 7 vende të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara. Në nivelin e bodrumit -1, ofrohen 337 vende parkimi, plus 11 vende të dedikuara për personat me aftësi të kufizuara. Kjo garanton që parkimi në Premium Residence do të jetë i lehtë, i sigurt dhe i përshtatshëm për të gjithë qytetarët.

FOTO GALLERY